Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

Realizujeme projekt „Nuda je pruda“

Cesta integrace i díky podpoře od Nadace ČEZ realizuje projekt „Nuda je pruda“, který pořádá  aktivity nízkoprahového „Klubu Cesta“  a v červenci a srpnu příměstské tábory. Projekt prospěje sociálně a ekonomicky znevýhodněným dětem a mládeži v Říčanech u Prahy.

 

V průběhu roku budou moci zažít organizované akce v nízkoprahovém Klubu Cesta i v ulicích Říčan a o prázdninách příměstský tábor, navíc budou zapojeni do přípravy a realizace aktivit. Bude se jednat o aktivity ve stolním fotbálku, kruhový trénink, akci „přespáčko na klubu“, akci vaření a v letních měsících proběhnou dva turnusy týdenního příměstského tábora s celotáborovou hrou, venkovními aktivitami v přírodě a výlety. Díky finanční podpoře můžeme dětem nabídnout tvůrčí a rozvíjející aktivity proti nudě a pasivnímu trávení volného času. Zkusí si něco nového v rámci tematických workshopů, prožijí prázdninové i běžné dny v kolektivu s organizovaným programem. Finanční prostředky od Nadace ČEZ ve výši 100 000 Kč budou použity na pomůcky pro aktivity a workshopy, cestovné a vstupné pro děti na táboře, příspěvek na mzdy lektorů a sociálních pracovníků.

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account