Loading…
  • 0
  • 1

Klub Cesta - tvořím své okolí

Před Klubem Cesta i díky Nadaci Partnerství budeme zvelebovat venkovní prostředí. Více info zde.

Tvořím své okolí

Děti a mladiství, kteří navštěvují nízkoprahový klub v Říčanech, dostanou možnost, upravit si okolí klubu. Naučí se tím respektu k místům, kde se pohybují a tráví svůj volný čas. Zároveň budou mít možnost zapojit se do komunitního dění a být vnímáni i jinak, než jako problémová mládež. Projektem chceme děti učit lásce k přírodě, ukázat různé metody recyklace vody, organických zbytků, a vést je k udržitelnému rozvoji.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

 

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account