Loading…
  • 0
  • 1

Bezplatné dluhové poradenství


Cesta integrace provozující v Říčanech od roku 2007 Občanskou poradnou se od loňského podzimu více specializuje i na dluhové poradenství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR, jakožto v současnosti jediná organizace v regionu. Všechny služby poskytuje zdarma.

Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku II.“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011916 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

Projekt „Cesta z dluhů na Benešovsku“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010694.

Více informací a kontakty: http://www.cestaintegrace.cz/index.php/obcanska-poradna/dluhpor 

 

V minulosti jsme v období 9/2018- 7/2020 realizovali také projekt:

Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

 

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account