Loading…
  • 0

Charakteristika

Centrum primárních programů

„Smysl má taková prevence, která pracuje s třídními kolektivy dlouhodobou a ucelenou formou.“

Obecná charakteristika Centra primárních programů

Posláním CPP je poskytovat programy a aktivity, které pomohou ke snižování výskytu rizikového chování a zároveň preventivně působí na děti v nejrůznějších oblastech. Přispívají k větší informovanosti a prevenci žáků 1. a 2. stupně základních škol, popřípadě nižšího stupně víceletých gymnázií. Naším úsilím je předcházet možným typům rizikového chování formou vícehodinových programů, kterých se zúčastňují celé třídní.

Klientem programu primární prevence je v první řadě žák základní školy. Dále však spolupracujeme také s učitelem, kterého vnímáme jako součást třídního kolektivu. Škola jako výchovně-vzdělávací instituce je pro nás partnerem a při naplňování cílů primární prevence plně ctíme a respektujeme práci učitelů. Není v našem zájmu suplovat výchovně-vzdělávací procesy školy, program primární prevence je však může doplňovat. Naše spolupráce se školou je postavena na otevřené komunikaci, dlouhodobosti, důvěryhodnosti a spoluodpovědnosti. Snažíme se pomoci spoluutvářet ve škole bezpečné prostředí pro otevřené sdělování názorů, diskusi a prožitek. Spolupracujeme se školním metodikem prevence, podílíme se na realizaci Minimálního preventivního programu školy, poskytujeme školám poradenství v oblasti získání finančních prostředků na programy prevence a následnou pomoc se zpracováním projektu.

Práce v rámci programu primární prevence stojí na interakci mezi lektory a třídou, žáky mezi sebou, žáky a učitelem. Chceme dát dětem možnost dozvědět se o tématech spojených s rizikovým stylem života a skrze vybrané techniky si modelové situaci v bezpečném prostředí prožít. Snažíme se stravitelnou formou otevírat riziková témata, bourat mýty, diskutovat, nekritizovat, naslouchat.

Pracujeme zážitkovou formou, postoje a hodnoty získané touto cestou jsou dle našeho názoru trvalejší. Každý blok tak je složen z několika interaktivních technik a po nich vždy následuje reflexe, tedy zpětná vazba pro všechny zúčastněné. Respektujeme základní lidská práva a svobody, etický kodex programu a organizace.

Pro koho služba je

Pro třídní kolektivy i jednotlivce ze všech tipů základních (1. stupeň i 2. stupeň) a středních škol v okrese Praha- východ ve Středočeském kraji.

Nabízíme

  • Dlouhodobou všeobecnou primární prevenci pro 1. a 2. stupeň ZŠ
  • Interaktivní semináře pro 1. a 2. stupeň ZŠ
  • Dopravní výchova (viz samostatná sekce)
  • První pomoc (v sekci dopravní výchova)

Forma práce programů primární prevence

Snažíme se ve škole spoluutvářet prostředí, které podporuje sdělování názorů, otevřenou diskusi a bezpečný prožitek. Pracujeme formou komunitního kruhu společně s konceptem zážitku a zkušenosti. Komunitní kruh je vhodný pro rozvoj vztahů mezi žáky i žáky a učitelem, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti a přijetí pro každého žáka, rozvoj emocionality, vytváření bezpečného klimatu třídy a vytvoření pocitu bezpečí u každého žáka. Z hlediska podpory zdravého prostředí ve třídách jsou pro nás stěžejní oblasti, jako je rozvoj sociálních dovedností, vůle a sebepojetí. Vždy platí možnost odmítnutí aktivity. Pozitivní vazby v kolektivu přináší možnost zažít společně pocit úspěchu a zvládnout případný neúspěch, podporují rozvoj jednotlivců uvnitř skupiny. Zpětnou vazbou a vlastní reflexí aktuálního dění ve skupině můžeme druhé podpořit, povědět jim svůj názor, a tím také pomoci k vyřešení nastalé situace, je zde místo pro naše pocity a názory.

Programy primární prevence mají za cíl podporu zdravého životního stylu a hodnot, napomáhat lepší kooperaci vztahu ve skupině a lepšímu vzájemnému poznání mezi žáky v rámci jedné třídy. Při interaktivních a skupinových hrách žáci mají možnost přehrát si různé situace, se kterými budou v běžném životě konfrontováni, a naučit se hledat pro ně řešení bez pomocí drog nebo jiných negativních úniků.

Na co služba navazuje?

Svými tématy navazuje na minimální preventivní programy všech zapojených škol. Vycházíme vstříc aktuálním potřebám, vývoji a zjištěným skutečnostem ve třídách. Programy vychází z nedostatečného rozsahu primárních programů k rizikovému chování kolektivu a jednotlivců v rámci výchovně vzdělávacích aktivit v zapojených školách.

Kontaktní osoba

Dojednávání termínů a specifikace zakázky Mgr. Markéta Hubínková, DiS., tel. 774 780 540, email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account