Loading…
  • 0

Ceník služeb

Ceník služeb

 

1. stupeň

Všeobecná primární prevence

Typ programu

Cena spoluúčasti školy

za 1 program

Poznámka

DLOUHODOBÝ PROGRAM primární prevence

1. – 5. třídy ZŠ

DPP – 3 – 4 dvouhodinové programy pro jednu třídu

1400,- Kč

(4200/5600 Kč za rok pro jednu třídu)

Témata vycházejí z nabídky programů dlouhodobé primární prevence pro 1. stupeň. Vždy se upravují na žádost pedagoga

- vztahy ve třídě

- bezpečně na internetu

- zdravé stravování

- prevence úrazů v dopravě

 

JEDNORÁZOVÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ

1. – 5. třídy ZŠ

IS – jednorázový program pro jednu třídu – 2 vyučovací hodiny

1600,- Kč

Témata vycházejí z nabídky programů dlouhodobé primární prevence pro 1. stupeň. Vždy se upravují na žádost pedagoga.

- vztahy ve třídě

- bezpečně na internetu

- zdravé stravování

- prevence úrazů v dopravě

 

Pozn.: Cena programu vždy zahrnuje přípravy, výuku programu, případné pomůcky a materiál na program, vyhodnocení programu. Program realizuje jeden VŠ kvalifikovaný lektor.

Příspěvek na cestovné: stanoven dle vzdálenosti a časové dojezdnosti v regionu Praha-východ a Benešov. 

2. stupeň

Všeobecná primární prevence – certifikované programy MŠMT

Typ programu

Cena spoluúčasti školy

za 1 program

Poznámka

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ

Jednorázový program pro jednu třídu v rozsahu 2 vyučovací hodiny.

1600,- Kč

Témata vycházejí z nabídky programů dlouhodobé primární prevence. Vždy se upravují na žádost pedagoga.

Dlouhodobý program primární prevence

3-4 dvouhodinové programy pro jednu třídu za školní rok (6-8 hodin prevence).

1400,- Kč

     5600,- Kč (4 programy/rok)

4200,- Kč (3 programy/rok)

Zdravý rozvoj osobnosti podpora osobnostního rozvoje

Problematika užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika) a jiných forem závislostního chování, FB,

Dospívání, partnerské vztahy, sexuální problematika, rizikové sexuální chování, odchylky a odlišnosti ve vnímání sexuality

Multikulturní výchova – předsudky, stereotypy, rasismus, xenofobie

Vztahy ve třídě - agresivita, šikana a další formy násilného chování,

Právní povědomí mládeže – seznámení s trestním a přestupkovým zákonem, vybrané trestné činy a přestupky nejčastěji se vyskytující s danou skupinou

Adrenalin a rizikové sporty, první pomoc, prevence, úrazů


Pozn.:
Cena programu vždy zahrnuje přípravy, výuku programu (teoreticky a u některých i praktickou), případné pomůcky a materiál na program, vyhodnocení programu. Program realizuje jeden VŠ kvalifikovaný lektor.

Příspěvek na cestovné:

příspěvek stanoven dle vzdálenosti a časové dojezdnosti v regionu Praha-východ a Benešov. 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account