Loading…
  • 0

Podávání stížností

Podávání stížností

Stížnosti podávané základní školou

V první fázi se základní škola se svou stížností obrací na lektora programu, který je lektorem pro příslušnou základní školu a třídu. Lektor vyřídí stížnost ústně a ihned. Učiní o stížnosti zápis a předá ho vedoucí CPP. Následně je zápis založen do složky k tomu určené. Zápis podepisují všechny zúčastněné strany.

Následně, pokud nedojde ke shodě, se základní škola po předchozí dohodě schůzky obrací se svou stížností na vedoucí CPP – Mgr. Markéta Hubínková DiS (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Vedoucí se ke stížnosti vyjádří do 10 pracovních dnů. Vyjádření je v písemné podobě.

Pokud ani poté ke shodě nedojde, je možné se postupně odvolávat k dalším nadřízeným pracovníkům (či orgánům) v organizační struktuře Cesty integrace, o. p. s. V těchto případech je škole rozhodnutí o stížnosti podáváno vždy písemně.

 

Stížnosti podávané žáky programů všeobecné prevence

Žáci zapojení do programu jsou na počátku vzájemné spolupráce seznámeni s možností vyjadřovat se, připomínkovat a vznášet stížnosti k realizovaným programům ústní či písemnou formou lektorům.

Podávání stížností ze strany žáků probíhá ústně při samotném průběhu pracovního bloku nebo písemně. Žáci mají možnost připomínky a stížnosti vyjádřit ústně, písemně do hodnotícího dotazníku programu, dále mají možnost využít pracovní emailu lektorů.

Pokud jsou stížnosti podané přímo na programu, jsou řešeny na konci pracovního bloku, kde je pro takovéto situace vymezen prostor.

Pokud je stížnost podaná prostřednictvím emailu, lektoři stížnost řeší stejnou formou.

Každá stížnost ze strany žáků je následně projednána s vedoucí CPP, je o ní sepsán zápis, který je po konzultaci založen a archivován ve složce k tomu určené.

Pokud stížnost nebude z pohledu žáka uspokojivě vyřízena, je možné se postupně odvolávat k dalším nadřízeným pracovníkům (či orgánům) v organizační struktuře Cesty integrace, o. p. s.

Po ukončení daného bloku je lektory o vzniklé situaci informován třídní učitel, pokud není přítomen, případně i školní metodik prevence.

 

Stížnosti na další služby Centra PP

V první fázi řeší stížnost člen pracovního týmu CPP, který je se stížností přímo konfrontován. Je povinen vyřídit stížnost ústně a ihned. Následně o stížnosti učiní zápis, který předá vedoucí CPP. Zápis je založen do složky k tomu určené. Zápis podepisují všechny zúčastněné strany.

Pokud při vyřizování stížnosti v první fázi nedojde ke shodě, osoba, která stížnost vznáší, se po předchozí dohodě schůzky obrací se svou stížností přímo na vedoucí CPP. Vedoucí je povinna vyjádřit se ke stížnosti do 10 pracovních dnů. Vyjádření je v písemné podobě.

Pokud ani poté ke shodě nedojde, je možné se postupně odvolávat k dalším nadřízeným pracovníkům (či orgánům) v organizační struktuře Cesty integrace, o. p. s. V těchto případech je škole rozhodnutí o stížnosti podáváno vždy písemně.

Stížnosti je nutné ve všech případech podávat neprodleně, na pozdější stížnosti nemusí být brán zřetel.

 

Kontakt na vedoucí služby CPP

Mgr. Markéta Hubínková, DiS.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

774 780 540

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account