Loading…
  • 0

Poradenské služby

Poradenské služby

Poradenství ohledně získávání finančních prostředků

Školy jsou ze strany CPP informovány o možnostech získávání finančních prostředků na aktivity v rámci primární prevence (kde a jakým způsobem si mohou žádat o finanční prostředky apod.). Školám je také nabízena možnost pomoci se sepsáním grantu za splnění daných podmínek.

  • pro ředitele, školní metodiky prevence na ZŠ a gymnáziích
  • zdarma pro školy zapojené do programu dlouhodobé primární prevence

Aktuální grantové příležitosti pro ZŠ - Nejsou nyní žádné vypsané grantové možnosti

Další možnosti získání finančních prostředků

  • MŠMT – září 2019
  • Středočeský krajský fond primární prevence – podzim/zima 2019

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account