Loading…
  • 0

Preventivní servis pro školy

Preventivní servis pro školy

V případě pomoci nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poradenství školám ohledně rizikového chování dětí a mládeže 

CPP poskytuje a předává školám informace z oblasti rizikového chování dětí a mládeže (srozumitelný překlad zákonů a vyhlášek, aktuality, odkazy na návaznou odbornou pomoc, příklady postupů při řešení krizových situací apod.).

Poradenství a asistence při tvorbě Minimálního preventivního programu školy 

CPP pomáhá školním metodikům prevence či ostatním pedagogům při tvorbě konkrétního Minimálního preventivního programu (poskytnutí potřebných materiálů, mapování představ a možností daného školského zařízení, asistence při tvorbě teoretického základu apod.).

Poradenství ohledně získávání finančních prostředků 

Školy jsou ze strany CPP informovány o možnostech získávání finančních prostředků na aktivity v rámci primární prevence (kde a jakým způsobem si mohou žádat o finanční prostředky apod.). Školám je také nabízena možnost pomoci se sepsáním grantu za splnění daných podmínek.

  • pro ředitele, školní metodiky prevence na ZŠ a gymnáziích
  • zdarma pro školy zapojené do programu dlouhodobé primární prevence

Aktuální grantové příležitosti pro ZŠ - Nejsou nyní žádné vypsané grantové možnosti

Další možnosti získání finančních prostředků

  • MŠMT – září 2019
  • Středočeský krajský fond primární prevence – podzim/zima 2019

Odborná setkávání školních metodiků prevence, zástupců MÚ, městské policie 

Minimálně 1x za školní rok probíhá setkání školních metodiků prevence s vedoucím CI, vedením města místostarostkou, zástupci sociálních odborů MÚ – kurátor, pracovníky městské policie, pracovníky NZDM, případně lektory Centra PP. Podrobnosti v kapitole: spolupráce s ostatními subjekty. Odborné setkávání je svoláváno místostarostkou města Říčan.

Tvorba sociální sítě 

CPP průběžně mapuje síť návazných služeb a v písemné podobě na zažádání předá seznam kontaktů na místně příslušná školská poradenská zařízení a další zařízení a organizace návazné péče zabývající se problematikou rizikového chování a péčí o děti a mládež, na které se v případě potřeby mohou obracet. Lektor má vždy na programu vytištěnou síť návazných služeb. Tato síť je i k dispozici na webu Cesty integrace. Cesta integrace, o. p. s. je se svými službami uvedena i v Katalogu sociálních a souvisejících služeb v říčanském regionu (vydalo Komunitní centrum, o. p. s. ve spolupráci s městem Říčany).

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account