Loading…
  • 0

Pracovníci

Pracovníci CPP

Mgr. Markéta Hubínková, DiS., vedoucí. metodička a lektorka

absolventka magisterského studia adiktologie na 1. LF UK v Praze, Vyšší odborné školy sociálně pedagogické. Pracovník splňuje požadavky na funkci vedoucího primárních programů.

  • 2015 - Osvědčení o rekvalifikaci – Metoda zážitkové pedagogiky – lektor (MŠMT – 2029/12 – 24/655), 102 hodin.
  • Absolventka vzdělávacího programu Centra primární prevence, o. s. Prev-Centrum (program certifikován MŠMT v roce 2007), požadavky odborné způsobilosti lektora všeobecné primární prevence splněny, počet vzdělávacích hodin: 344 z toho (k 17. 6. 2008) 60 hodin teoretická příprava, 83 hodin praktická příprava se sebezkušenostní komponentou, 27 hodin intervize a supervize.
  • Motivační rozhovory (20h)
  • Semináře a školení na preventivní témata (viz složka vzdělávání)

Ing. Viktorie Ryčlová, DiS.

absolventka magisterského oboru zájmové chovy zvířat na ČZU v Praze a Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze. Absolventka vzdělávacího kurzu organizace DO SVĚTA z.s. - 250 hodin - Studium k výkonu specializačních činností - metodik prevence - akreditovaný MŠMT (MŠMT - 2788/2015-1-651). V organizaci pracuje také jako sociální pracovnice v Nízkoprahovém Klubu Cesta pro děti a mládež. V současné době pracuje v organizaci 5 let a z toho 4 roky v CPP.

 

A další externí lektoři.

 

 

 

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account