Loading…
  • 0
  • 1

Charakteristika

Charakteristika dopravní výchovy v rámci Centra primárních programů

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchova již dlouho není o tom jenom učit se značky jednu hodinu ve škole a odbyto. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání dokonce udává několika hodinovou dotaci pro každý ročník ZŠ. Cesta integrace se snaží tuto povinnost školám zpříjemnit a zjednodušit svou ucelenou nabídkou dopravní výchovy.

Již mnoho let organizujeme ve spolupráce s BESIP - Ministerstvo dopravy a město Říčany souvislou výuku zaměřenou na cyklisty pro 4. třídy, každoročně touto výukou (10 hodin dopravní výchovy) projde cca 18 škol, 30 tříd, více než 600 žáků. Více informací naleznete zde. Cílem dopravní výchovy je upevňovat zásady správného chování chodce a cyklisty, výuka a výcvik pravidel silničního provozu, povinné vybavení kola atd.

Druhá naše aktivita se zaměřuje na výuku dopravní výchovy pro mateřské školy. Vzhledem k naplněné kapacitě DV pro 4. třídy je tato výuka pouze na vyžádání. Více informací, možnost objednání a ceník naleznete zde.

Cesta integrace, o. p. s. v tomto roce rozšiřuje nabídku programů pro školy o dopravní výchovu pro nižší ročníky. Vycházíme tak vstříc nejenom požadavkům pedagogů, s nimiž jednáme při výuce dopravní výchovy a dalších aktivit pro školy, ale reagujeme i na trendy vývoje prevence a naplňujeme Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Hlavní cíl vychází z naplňování cíle 9 programu Zdraví 21 – Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy. Od letošního roku 2016 nabízíme rozšířený program prevence úrazů v dopravě – správný chodec pro žáky pro 2. a 3. tříd vaší školy. Program je částečně sponzorován Ministerstvem zdravotnictví ČR a BESIP. Více informací zde.

 

 

 STATISTIKY

Výuka pro 4.třídy základních škol:

 

 

 podzim 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

zapojené školy

13

11

14

14

14

17

15

20

18

počet tříd

15

17

23

22

22

26

25

34

34

počet dětí

330

500

624

697

679

771

862

1166

1284

 

 

Výuka pro mateřské školky z Říčan:

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

celkem školek

4

8

1

1

nereali-zováno

celkem tříd

6

16

2

2

celkem dětí

119

288

29

28

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account