Loading…
  • 0
  • 1

Charakteristika

Charakteristika dopravní výchovy v rámci Centra primárních programů

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchova již dlouho není o tom jenom učit se značky jednu hodinu ve škole a odbyto. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání dokonce udává několika hodinovou dotaci pro každý ročník ZŠ. Cesta integrace se snaží tuto povinnost školám zpříjemnit a zjednodušit svou ucelenou nabídkou dopravní výchovy.

Již mnoho let organizujeme ve spolupráce s BESIP - Ministerstvo dopravy a město Říčany souvislou výuku zaměřenou na cyklisty pro 4. třídy, každoročně touto výukou (10 hodin dopravní výchovy) projde cca 22 škol, 45 tříd, více než 800 žáků. Více informací naleznete zde. Cílem dopravní výchovy je upevňovat zásady správného chování chodce a cyklisty, výuka a výcvik pravidel silničního provozu, povinné vybavení kola atd.

Druhá naše aktivita se zaměřuje na výuku dopravní výchovy pro mateřské školy. Vzhledem k naplněné kapacitě DV pro 4. třídy je tato výuka pouze na vyžádání. Více informací, možnost objednání a ceník naleznete zde.

Cesta integrace, o. p. s. v tomto roce opět nabízí výuku dopravní výchovy pro žáky 1. – 3. třídy základních škol. Tuto aktivitu nabízíme v rámci programu všeobecné primární prevence – jednorázové interaktivní semináře nebo dlouhodobá primární prevence.. Vycházíme tak vstříc nejenom požadavkům pedagogů, s nimiž jednáme při výuce dopravní výchovy a dalších aktivit pro školy, ale reagujeme i na trendy vývoje prevence a naplňujeme Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Hlavní cíl vychází z naplňování cíle 9 programu Zdraví 21 – Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy.

STATISTIKY

Výuka pro 4. třídy základních škol

 podzim 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

2018

zapojené školy 13 11 14 14 14 17 15 20 18 22 22 22
počet tříd 15 17 23 22 22 26 25 34 34 38 40 45
počet dětí 330 500 624 697 679 771 862 1166 1284 1420 1414 1587

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account