Loading…
  • 0
  • 1

Ceník služeb

Ceník služeb

Dopravní výchova

Typ programu

Cena spoluúčasti školy

za 1 program

Poznámka

DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO 4. TŘÍDY ZŠ z Říčanska dle tematického plánu v rozsahu 4 hodin.

0,- Kč

100% hradí Centrum služeb pro silniční dopravu z dotací BESIP, Střed. kraje a příspěvku od města Říčany.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Programy v rozsahu cca 60 minut

1000,- Kč

Nehradíme z dotace.

PROGRAMY PRO 1. - 3. TŘÍDY ZŠ

    každý program v rozsahu 2  hodin

1600 Kč za jeden program (2 vyučovací hodiny)

1400 Kč v případě zapojení třídy do programu dlouhodobé prevence

Chování na chodníku, přechodu pro chodce, obytné a pěší zóně apod., místo pro hru, chování v hromadných dopravních prostředcích, bezpečná jízda na koloběžně, kolečkových bruslích. Využívá se interaktivních metod pomocí webových aplikací, vše je vedenou formou hry a soutěží.

PRVNÍ POMOC

Typ programu

Cena spoluúčasti školy

za 1 program

Poznámka

  

PRVNÍ POMOC

Prevence úrazů a první pomoc na 1. i 2. stupni ZŠ dle nabídky

1600 Kč za jeden program (2 vyučovací hodiny)

1400 Kč v případě zapojení třídy do programu dlouhodobé prevence 

Téma programu je zaměřeno na fungování lidského těla (anatomie dle věku žáků) a následné základní zdravotnické ošetření ve smyslu ošetření odřenin, drobných poranění, tlakových puchýřů, popálenin, rozeznání závažnosti onemocnění, první pomoc při výronech či zlomeninách apod. Jedná se o úrazy, se kterými se člověk běžné potkává a musí na ně reagovat/ KPR a život zachraňující úkony. Součástí je praktický nácvik ošetření.

Adrenalin a rizikové sporty.

Pozn.: Cena programu vždy zahrnuje přípravy, výuku programu (teoreticky a u některých i praktickou), případné pomůcky a materiál na program, vyhodnocení programu. Program realizuje jeden VŠ kvalifikovaný lektor.

Příspěvek na cestovné: je v cenové relaci 100 – 500 Kč dle vzdálenosti a časové dojezdnosti v regionu Praha-východ a Benešov. V jiných případech dle domluvy.

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account