Loading…
 • 0
 • 1

Dopravní výchova pro 2. a 3. třídu

Dopravní výchova pro 2. a 3.třídu ZŠ

Cesta integrace, o. p. s. i v tomto roce rozšiřuje nabídku programů pro školy o dopravní výchovu pro nižší ročníky. Vycházíme tak vstříc nejenom požadavkům pedagogů, s nimiž jednáme při výuce dopravní výchovy a dalších aktivit pro školy, ale reagujeme i na trendy vývoje prevence a naplňujeme Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Hlavní cíl vychází z naplňování cíle 9 programu Zdraví 21 – Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy. Programy jsou součástí nabídky všeobecné primární prevence jak v režimu dlouhodobé prevence, tak i jednorázových seminářů. Klademe důraz na systematičnost výuky, dlouhodobost a komplexnost informací nejenom klasickou frontální výukou, ale i výukou pomocí hry a prožitku. Vše je vedeno pod vyškolenými lektory s praktickými pomůckami. 

Hlavním cílem je

 • Přispět ke snížení úrazů děti v dopravě (chodec, jízda na koloběžce, kolečkových bruslí, ochranné pomůcky, chování v autě, chování v MHD
 • Vést žáky k pochopení nutnosti bezpečného a ohleduplného chování, k uvědomování si rizik a nebezpečí v silničním provozu
 • Rozvíjet schopnost uvědomovat si rizika a nebezpečí v silničním provozu, vnímat okolní dění všemi smysly a učit se vyvozovat správné závěry pro bezpečné chování; uvědomovat si ostatní účastníky provozu, zejména v roli chodce

Dílčími cíli je pak:

 • Naučit děti správně přecházet po přechodu pro chodce i mimo něj, využívat podchody/nadchody, stezky pro chodce, světelné signály na přechodu
 • Rozeznávat vybrané dopravní značky týkající se nejenom chodců
 • Rozlišovat a používat bezpečná místa pro hru
 • Rozeznávat a používat bezpečnou cestu do školy, zvládat modelové situace “sám domů”
 • Naučit děti správnému a bezpečnému chování v osobním automobilu
 • Naučit děti bezpečnému a ohleduplnému chování v hromadných dopravních prostředcích

  

NABÍZENÁ TÉMATA

Dopravní výchova – já jsem chodec, a ty?

Cílem programu je seznámení se základními dopravními předpisy souvisejícími s chodcem - kdo je a kdo není chodec, chování na chodníku a na silnici, přecházení silnice: přechod, podchod/nadchod, semafory, přecházení mimo přechod.

Bezpečná cesta domů

Seznámení s tématem, chování na chodníku a přechodech jako chodec, ale i jezdec na koloběžce, kolečkových bruslích apod., dopravní značky vztahující se k tématu. Správné přecházení silnice (přechod, podchod/nadchod, světelné signály, přecházení mimo přechod), místo pro hru. Ochranné pomůcky.

Do školy a po škole

Místo pro hru, chování na železničním přejezdu, chování a ochranné pomůcky při jízdě v osobním automobilu, dopravní značky vztahující se k tématu.

Já a ti druzí

Chování v dopravních prostředcích hromadné dopravy, orientace na zastávkách autobusů, vlaků apod. Základní pravidla slušného chování.

CENÍK

1600 Kč za program dopravní výchovy (2 hodinový seminář), v případě zapojení do dlouhodobé prevence 1400 Kč.

+ příspěvek na cestovné (je v cenové relaci 100 – 500 Kč dle vzdálenosti a časové dojezdnosti v regionu Praha-východ a Benešov. V jiných případech dle domluvy)

Cena programu vždy zahrnuje přípravy, výuku programu (teoreticky a u některých i praktickou), případné pomůcky a materiál na program, vyhodnocení programu. Program realizuje jeden VŠ kvalifikovaný lektor.

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account