Loading…
  • 0
  • 1

Dopravní výchova pro 4.třídy

Dopravní výchova pro 4.třídy

Souvislou dopravní výuku realizujeme od roku 2007. Již mnoho ročníků čtvrťáků měly možnost projít touto výukou a získat průkaz cyklisty. Celkem s námi spolupracuje 22 škol z Prahy - východ a do Říčan se každoročně sjede kolem 40 tříd. Neustále se snažíme zdokonalovat výuku k větší spokojenosti všech zúčastněných. Bereme v potaz podněty a připomínky pedagogů a žáků, které se, v rámci našich možností a ve spolupráci s BESIPEM a městem Říčany, pokoušíme naplňovat.

Dopravní výchova je zaměřena na rozvoj praktických dovedností, zručnosti a teoretických vědomostí, které jsou nezbytné pro bezpečný pohyb na vozovce. Při výuce vycházíme z tematického plánu dopravní výchovy dle metodiky BESIP – Ministerstvo dopravy.

Výuka se koná na městském dopravním hřišti v Říčanech. Zároveň také v městském objektu, kde je zřízena učebna s příslušnými pomůckami. Budova se nachází v blízkosti dopravního hřiště na adrese: Klub Cesta, Na Obci 2049 v Říčanech.

Pro školní rok 2018/2019, se výuka skládá ze dvou až tří setkání (2 praktické na DDH + jedno teoretické setkání proběhne ve škole – pouze pro školy z Říčan – hrazeno městem Říčany).

  •  se uskutečnilo na podzim 2018. Zde se probíraly základní znalosti a dovednosti na vozovce – teoretické znalosti (dopravní značky, křižovatky,…) a praktické dovednosti na dopravním hřišti.
  •  se koná na jaře – březen, duben u vás ve škole. S dětmi si doplníme znalosti týkající se především znalosti dopravních značek, chování na silnici jak z pozice chodce, tak i cyklisty. Budeme pracovat s interaktivní tabulí. Setkání trvá 2 vyučovací hodiny.
  •  se uskuteční v měsících duben – červen. S dětmi zopakujeme a doplníme vědomosti, procvičíme dopravní značky a situace na silnici formou her a vše si nakonec procvičíme v jízdě na dopravním hřišti.  3. setkání je spojeno s vydáváním průkazu cyklisty, garantovaném BESIPEM.

Vyučujícími dopravní výchovy je Mgr. Markéta Hubínková, DiS. (absolventka adiktologie na 1. LF UK, VOŠ pedagogické a sociální, se zkušenostmi v oblasti primární prevence ve školách). Dále lektorka Ing. Viktorie Ryčlová, DiS, (absolventka ČZU, pedagogického minima s praxí na SŠ) a Tereza Zajíčková, DiS. Všechny lektorky absolvovaly výcvik na výuku DV od BESIP.

Od školy se požaduje přítomnost pedagoga školy, který bude žáky doprovázet a případně přiměřeně asistovat.  Žákům postačí mít s sebou sportovní oblečení, psací potřeby, svačinu a přilbu na hlavu (lze i zapůjčit). Jízdní kola jsou k dispozici na dopravním hřišti.  

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account