Loading…
  • 0
  • 1

Dopravní výchova pro mateřské školy

Dopravní výchova pro mateřské školy

Dopravní výchova pro mateřské školy je zaměřena na rozvoj praktických dovedností, a teoretických vědomostí, které jsou nezbytné pro bezpečný pohyb na vozovce. Při výuce vycházíme z tematického plánu dopravní výchovy dle metodiky BESIP – Ministerstvo dopravy. Můžete si vybrat z dvou témat, několika programů. Každý program trvá cca 60 minut (lze dělat přestávku). Program se vždy přizpůsobí aktuálním znalostem dětí.

Program CHODEC

Děti se naučí jak se bezpečně pohybovat po chodníku a po silnici, jak přecházet přes přechod pro chodce se semaforem i bez semaforu, naučí se, co znamenají jednotlivé světelné signály semaforu pro chodce a také se naučí základní značky.

  1. V rámci prvního setkání se děti dozvědí o tom, kdo je chodec a jak se bezpečně pohybovat po chodníku. Osvojí si pravidla bezpečného přecházení přes přechod pro chodce.
  2. Děti se při druhém programu naučí poznávat jednotlivé světelné signály semaforu pro chodce a osvojí si pravidla bezpečného přecházení přes přechod pro chodce se semaforem. Také se naučí, jak bezpečně přecházet v místech, kde není přechod pro chodce a jak se bezpečně pohybovat tam, kde není chodník.
  3. Zopakují si (naučí se) rozeznávat a pojmenovávat jednotlivé geometrické tvary a základní dopravní značky, týkající se chodce.

Program CESTUJÍCÍ A SPOLUJEZDEC

Děti se naučí poznávat a pojmenovávat dopravní prostředky, jak se chovat při čekání, nastupování, vystupování a jízdě v MHD, jak se bezpečně dostat přes koleje, jak bezpečně nastoupit a vystoupit z automobilu, jak správně použít zádržné systémy a jak se chovat během jízdy v autě.

  1. setkání - děti se v průběhu prvního setkání seznámí s dopravními prostředky a osvojí si pravidla chování při čekání, nastupování / vystupování a při jízdě v MHD.
  2. setkání - program bude zaměřený na vlakovou dopravu. Děti si osvojí pravidla chování na vlakovém nástupišti a ve vlaku během jízdy a také se dozvědí, jak bezpečně přecházet přes koleje.
  3. setkání - jak správně a bezpečně nastupovat a vystupovat do/z automobilu, jak správně použít zádržné systémy a jak se chovat během jízdy v autě.

Výuka se uskuteční u vás ve školce, všechny pomůcky přinese lektor s sebou. Pokud školka má interaktivní tabuli (možnost promítání), rádi využijeme. Každé dítě obdrží pracovní sešit Dopravní výchova pro předškoláky, vydaný BESIP – Ministerstvem dopravy a malý dárek. Pro vás přineseme sadu laminovaných dopravních značek popřípadě další materiály k výuce dopravní výchovy.

Cena jednoho programu je 1000 Kč (cca 60 minut programu, přestávky dle soustředění dětí). Se školkou bude uzavřena smlouva. Od školy se požaduje přítomnost pedagoga, který bude přiměřeně asistovat.

Vyučujícími dopravní výchovy je Ing. Viktorie Ryčlová, DiS. (absolventka ČZU, pedagogického minima s praxí na SŠ, výcvik dopravní výchovy – BESIP, lektor primární prevence).

         

V případě Vašeho zájmu Vás prosíme, abyste nás kontaktovali na tel: 774 780 540 nebo na e- mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account