Loading…
  • 0
  • 1

Výuka první pomoci

Kurz první pomoci

Cesta integrace, o. p. s. nabízí teoretickou i praktickou výuku základů první pomoci pro žáky od 1. do 9. ročníku ZŠ. Jedná se o 2 hodinové programy pod vedením zkušeného lektora, u starších ročníků pak možnost pod vedením pracovníka Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Klademe důraz na systematičnost výuky a komplexnost informací nejenom klasickou frontální výukou, ale i výukou pomocí hry a prožitku.

Pro každého z nás je setkání s těžkým úrazem nebo bezvědomím stresovou situací a lépe ji zvládneme, budeme-li na ni připraveni. Je důležité vědět, jak máme v krizových situacích postupovat. Cílem kurzu je děti vybavit základními znalosti o lidském těle a následnou pomoc při zajištění jeho správného fungování. Teorie se prolíná s praktickými ukázkami a následným procvičování nabytých znalostí při modelových situacích za použití náležitých pomůcek (resuscitační modely, obvazový materiál.) Cílem kurzu není předat co nejvíce teoretických informací, ale naučit vás jednoduše zapamatovatelné zásady první pomoci, díky kterým budete schopni orientovat se v reálné situaci. Nabízíme individuální přístup, jednoduše zapamatovatelné postupy, výuku zážitkem.

V nižších ročnících se zaměřujeme na prevenci úrazů, běžné poranění a úrazy dětí. U 2. stupně nastupuje pak téma adrenalin, první pomoc, neodkladná první pomoc, první pomoc při autonehodách.

Programy jsou součástí nabídky všeobecné primární prevence – jak v režimu dlouhodobé prevence, tak i jednorázových interaktivních seminářích.

TÉMATA

První pomoc – odřené kolínko, to nic není!

Cíl programu je ukázat žákům základní zdravotnický materiál a jeho praktické využití - základní zdravotnické ošetření, příčiny, následky zranění. Diskutovat, jak předcházet zraněním, důraz na ochranné a reflexní pomůcky.

1. pomoc, pitný režim, přehřátí, úžeh, úpal, odřenina, zlomenina, popálenina - základní zdravotní ošetření

Cílem programu je seznámit žáky se základní znalostí anatomie člověka, se zaměřením na funkce a smysl v lidském těle, nejčastější a dětem blízké nemoci a úrazy. Rozeznání závažnosti onemocnění – životní funkce. Základní zdravotnické ošetření – teorie, praktický nácvik.

1. pomoc – předlékařská první pomoc, mimořádné události

Program se zaměřuje na prevenci úrazů v dopravě a na situace při úraze v dopravě. Co je to předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci – co říci do telefonu, zhodnocení situace, stavy bezprostředně ohrožující život – praktický nácvik.

Adrenalin, rizikové sporty (6. – 9. třída)

Cílem programu je jak chránit sám sebe při rizikových sportech (ochranné pomůcky). Co ještě je rizikový sport a co už je hazard se zdravím. Celoživotní následky rizikového sportování. Hledání alternativ trávení volného času, nebo alespoň hledání ochrany při rizikových sportech. Uvědomění a prožití si adrenalinových situací, nemožnost ovlivnění.

Klíčová témata: adrenalin, rizikové sporty – posilování schopnosti odolat skupinovému tlaku, frajerství, ochranné pomůcky

Dopravní nehoda, 1. pomoc, krizová situace (8. – 9. třída)

Cílem programu je seznámit žáky s tématem dopravní nehody, co při ní dělat. Jak reagovat v krizové situaci. Zásady a nácvik 1. pomoci. Praktická forma, linie příběhu – rozhodování ve složitých situacích.

CENÍK

1600 Kč za program první pomoci (2 hodinový seminář), v případě zapojení do dlouhodobé prevence 1400 Kč.

+ příspěvek na cestovné (je v cenové relaci 100 – 500 Kč dle vzdálenosti a časové dojezdnosti v regionu Praha-východ a Benešov. V jiných případech dle domluvy)

Cena programu vždy zahrnuje přípravy, výuku programu (teoreticky a u některých i praktickou), případné pomůcky a materiál na program, vyhodnocení programu. Program realizuje jeden VŠ kvalifikovaný lektor.

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account