Loading…
  • 0
  • 1

Pracovníci

Pracovníci dopravní výchovy a první pomoci

Pracovníci dopravní výchovy a první pomoci:

 

Mgr. Markéta Hubínková, DiS, vedoucí Centra primárních programů, dopravní výchovy, koordinátorka akcí pro veřejnost, lektorka

Ing. Viktorie Ryčlová, lektorka programů dopravní výchova a primární prevence

Ing. Pavla Lubinová,lektorka programů primární prevence

 

Bc. Petr Křivánek, DiS. - externí lektor výuky první pomoci pro vyšší ročníky, profesionální hasič a záchranář.

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account