Loading…
  • 0
  • 1

Co je mediace

Co je mediace

Mediace – možnost mimosoudního řešení sporu, konfliktu, pře či nedorozumění – jak jen chcete. V českém prostředí stále nepříliš využívaná, avšak efektivní, levná a rychlá – alespoň ve srovnání se soudním řízením. Od října je tato služba dostupná též v Říčanech a v Benešově.

 

Výstupem mediačního sezení by měla být v ideálním případě mediační dohoda, která je pro strany závazná a dále vymahatelná před civilním soudem. Její obsah může být taktéž vtělen do rozsudku soudu či se může stát za jistých okolností exekučním titulem. Dohody však nemusí být dosaženo, popř. se může jednat pouze o dohodu ústní. Vše záleží na obou stranách sporu.

I přesto, že má mediační jednání předem danou strukturu, která zúčastněným stranám přináší pocit jistoty a bezpečí, je v rukou pouze sporných stran, jak bude konflikt pokračovat. Zda k dohodě dojde či nikoliv.

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account