Loading…
  • 0
  • 1

Jaké druhy konfliktů jsou k mediaci vhodné

Jaké druhy konfliktů jsou k mediaci vhodné?

Mediace má široké spektrum uplatnění. Je však nutné, aby sporné strany byly ochotny a schopny spolu komunikovat alespoň na minimální úrovni. Mediace se vždy účastní obě strany dobrovolně (u nařízených mediací soudem nebo orgánem sociálně-právní ochrany dětí se jedná o trochu jinou situaci) a jejich dobrovolná účast předpokládá snahu obou stran dohodnout se.

Nejčastěji jsou mediační sezení využívána v otázkách rodinných, zejména ve sporech o nezletilé děti, jejich výchovu, výživu a rozdělení společného jmění manželů, tzn. rozvodové konflikty. Mediace může také řešit např. spory sousedské, majetkoprávní, spotřebitelské a pracovní.

Obecně by se dalo říci, že největší uplatnění má mediace v situacích, kdy jsou mezi zúčastněnými trvalé vazby. Touto formou mediace však není možné řešit spory, které se týkají trestního práva.

 

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account