Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

projekt Tvořím své okolí

Tvořím své okolí

Děti a mladiství, kteří navštěvují nízkoprahový klub v Říčanech, dostanou možnost, upravit si okolí klubu. Naučí se tím respektu k místům, kde se pohybují a tráví svůj volný čas. Zároveň budou mít možnost zapojit se do komunitního dění a být vnímáni i jinak, než jako problémová mládež. Projektem chceme děti učit lásce k přírodě, ukázat různé metody recyklace vody, organických zbytků, a vést je k udržitelnému rozvoji.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

„Chceme zvelebit veřejný prostor, který je velice zanedbaný a na návštěvníky působí děsivě. Je to prostor, který si od města Říčany pronajímá naše obecně prospěšná společnost k účelu realizace nízkoprahového klubu Cesta pro děti a mládež a k výuce dopravní výchovy. Zkulturněním tohoto prostoru vybudujeme společnými silami místo, které bude příjemné, čisté, zelené,které poskytne harmonii pro práci s problémovou a neorganizovanou mládeží a zároveň klid na výuku dopravní výchovy. Místo o které se budeme chtít i nadále starat a návštěvníky bude učit udržitelnému životnímu stylu.“

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account