Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Charakteristika

Charakteristika NZDM Klubu Cesta

Motto:

„Na cestě s dětmi a mladými lidmi.“

Poslání:

NZDM Klub Cesta je bezplatná sociální služba. Jsme tu pro děti a mladé lidi v oblasti Říčanska, doprovázíme je na cestě dospíváním, sdílíme s nimi jejich radosti a starosti, nabízíme jim pomoc a podporu, a to i zábavně. Provozujeme klub i terénní formu služby.

Co u nás nabízíme:

 • Sociální služby: Nabízíme pomoc a podporu v obtížných životních situacích (poradenství, krizovou intervenci, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, zprostředkování či doprovod do jiných služeb atd.). Individuální konzultace také poskytujeme v rámci poradny Klubu Cesta.
 • Volnočasové aktivity: Nabízíme bezpečný prostor a vybavení pro smysluplné využití volného času. Např.: stolní fotbal, šipky, ping-pong, deskové hry, výtvarné a sportovní vybavení, počítače, plackovač, airbrush, činky, hrazda, box hruška, posilovací stroje, atd.
 • Preventivní programy: Snažíme se, aby děti a mladí lidé zažívali obtížné situace v co nejmenší míře a byli si vědomi potencionálních rizik. Podáváme objektivní informace. S klienty pořádáme pravidelné besedy na různá preventivní a společenská témata (např. kouření, sex a vztahy, motivace, drogy, pravidla, životní prostředí, atd.)
 • Akce: Pořádáme veřejné akce, výtvarné workshopy, promítání filmů, sportovní turnaje, atd. (naší prioritou jsou akce pořádané samotnými uživateli). Aktivně se podílíme na komunitním dění.

Komu je služba určena:

Dětem a mladým lidem ve věku 7-19 let pro klub a ve věku 7-26 let pro terén, kteří:

 • žijí nebo chodí do školy v Říčanech a okolí,
 • patří mezi outsidery,
 • mají konfliktní vztahy s ostatními,
 • nechodí do kroužků - nechtějí nebo nemohou,
 • mají zaneprázdněné rodiče či se tolik nezajímají,
 • tráví čas na ulici,
 • hledají adrenalin,
 • zkoušejí hranice,
 • mají zkušenost s ústavní výchovou, kurátorem pro mládež, s OSPODem,
 • experimentují s alkoholem, cigaretami a THC,
 • nechtějí nebo nemohou najít práci,
 • mají problémy ve škole,
 • nemají kamarády.

Cíle:

 • Vést děti a mladé lidi k rozvoji vlastních schopností a dovedností.
 • Podporovat uživatele služby přiměřeně jejich skutečným a aktuálním potřebám.
 • Pomoci při uplatňování práv, zprostředkování kontaktu s okolním světem.
 • Starat se o provoz služeb a zkvalitňovat jejich fungování.
 • Vyhledávat děti a mladé lidi, kteří tráví svůj volný čas na ulici, sami či ve skupině, a zažívají ohrožující obtížné nebo rizikové životní situace.
 • Prohloubit spolupráci s úřady, neziskovými organizacemi i občany, za účelem zkvalitnění života dětí a mladých lidí z cílové skupiny.

Zásady (principy) služby:

 • Férovost - Pravidla na klubu platí pro všechny stejně. Hrajeme fér. Dodržovat pravidla je výzva. Hranice vytváří prostor pro život.
 • Vzájemný respekt - Pochopení pro to, že každý je jiný. Respekt k oprávněným přáním a potřebám klientů i pracovníků. Respekt k názorovým a postojovým odlišnostem s tím, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého.
 • Důvěra (a důvěrnost) - Důvěrně nakládáme s informacemi, které se dozvíme. Naše služba se zakládá na vzájemné důvěře. Důvěřujeme ve schopnosti uživatelů a usilujeme o jejich důvěru. Jsme diskrétní, dá se nám věřit. Důvěřujeme i prověřujeme.
 • Dobrovolnost - Naše služby nenutíme, spíše nabízíme. Dobrovolnost ve využívání služby představuje krok směrem k funkčnímu vztahu pracovník - uživatel služby. Volnost znamená odpovědnost.
 • Bezplatnost - Za vstup do klubu či využívání sociálních služeb se nic neplatí.

Hodnoty:

 • PRESTIŽ – Jsme jediná sociální služba pro děti v regionu, máme tu své místo. Službu děláme profesionálně, rozvíjíme ji a snažíme se o získání uznání od ostatních institucí. Uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci se Základní školou Nerudova, Střední školou Kunice. Snažíme se účastnit schůzek s řediteli ZŠ, účastníme se na mezioborových setkáních, která pořádá Rozum a cit, účastníme se pracovní skupiny Župan. Spolupracujeme s organizací Magdaléna. Tvoříme si síť návazných služeb.
 • ODVAHA – Nebojíme se nových věcí, snažíme se službu rozvíjet, posouvat se dál, oslovujeme rozsáhlejší cílovou skupinu. Otevřeli jsme poradnu pro děti a mládež při NZDM Klub Cesta.
 • SVOBODA – Svobodu vnímáme jako možnost určit si sami rozvojový plán služby. Konkrétní podobu služby si tvoříme sami. Se svobodou přijímáme i zodpovědnost, která je s tím úzce spjata.
 • OSOBNÍ RŮST – Zaměřujeme se na kvalitní zpětnou vazbu v kolektivu. Věnujeme se bilancím, supervizím, navštěvujeme vzdělávací kurzy i nad rámec povinností. Sdílíme svou dobrou praxi mezi sebou, ale i v rámci setkání Županu s dalšími NZDM.
 • POROZUMĚNÍ – Snažíme se o transparentnost naší služby. Porozumění je pro nás důležité jak v přímé práci s klienty, tak i mezi sebou v týmu. Rozdíly vnímáme jako výzvu a prostor pro porozumění.
 • SMYSL – Výsledky naší práce dávají smysl nám, klientům i spolupracujícím institucím. Dalším organizace (např. Komunitní centrum Říčany) nás žádají o spolupráci v případové práci.
 • PŘIJETÍ – Přijímáme klienty v jejich životních situacích, ať jsou jakékoliv. Nesoudíme, podporujeme. Každý má u nás šanci říct si o pomoc.
 • OPRAVDOVOST – Věříme tomu, co říkáme klientům, sami to děláme. Jsme transparentní. Chováme se v souladu s našimi hodnotami a principy.
 • NADHLED – Snažíme se být nad věcí, jsme kreativní v přímé práci, snažíme se řešit věci „s klidnou hlavou“, jsme realističtí.

Provoz spolufinancují:

Všem donátorům velice děkujeme!

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account