Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Charakteristika NZDM Klubu Cesta

KLUB CESTA – „Na cestě s dětmi a mladými lidmi“

Co u nás nabízíme:

Sociální služby: nabízíme pomoc a podporu v obtížných životních situacích (poradenství, krizovou intervenci, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, zprostředkování či doprovod do jiných služeb atd.).

Volnočasové aktivity: Nabízíme bezpečný prostor a vybavení pro smysluplné využití volného času. Např.: stolní fotbal a hokej, šipky, deskové hry, výtvarné a sportovní vybavení, počítače, plackovač, airbrush,
činky, hrazda, box hruška, posilovací stroje, atd.

Preventivní programy: snažíme se, aby děti a mladí lidé zažívali obtížné situace v co nejmenší míře a byli si vědomi potencionálních rizik. Podáváme objektivní informace.

Akce: pořádáme veřejné akce, výtvarné workshopy, promítání filmů, sportovní turnaje atd. (naší prioritou jsou akce pořádané samotnými uživateli). Aktivně se podílíme na komunitním dění.

Veřejný závazek

Poslání: NZDM Klub Cesta je bezplatná sociální služba. Jsme tu pro děti a mladé lidi v oblasti Říčanska, doprovázíme je na cestě dospíváním, sdílíme s nimi jejich radosti a starosti, nabízíme jim pomoc a podporu, a to i zábavně. Provozujeme klub i terénní formu služby.

Komu je služba určena: Dětem a mladým lidem 7-19 let pro klub, 7-26 let v terénu, kteří:

 • žijí nebo chodí do školy v Říčanech a okolí,
 • patří mezi outsidery,
 • mají konfliktní vztahy s ostatními,
 • nechodí do kroužků—nechtějí nebo nemohou,
 • mají zaneprázdněné rodiče či se tolik nezajímají,
 • tráví čas na ulici,
 • hledají adrenalin,
 • zkoušejí hranice,
 • mají zkušenost s ústavní výchovou, kurátorem pro mládež, s OSPODem,
 • experimentují s alkoholem, cigaretami a THC,
 • nechtějí nebo nemohou najít práci,
 • mají problémy ve škole,
 • nemají kamarády.

Cíle:

 • Vést děti a mladé lidi k rozvoji vlastních schopností a dovedností.
 • Podporovat uživatele služby přiměřeně jejich skutečným a aktuálním potřebám.
 • Pomoci při uplatňování práv, zprostředkování kontaktu s okolním světem.
 • Starat se o provoz služeb a zkvalitňovat jejich fungování.
 • Vyhledávat děti a mladé lidi, kteří tráví svůj volný čas na ulici, sami či ve skupině, a zažívají ohrožující obtížné nebo rizikové životní situace.
 • Prohloubit spolupráci s úřady, neziskovými organizacemi i občany, za účelem zkvalitnění života dětí a mladých lidí z cílové skupiny.

Zásady (principy) služby:

 • Férovost - pravidla na klubu platí pro všechny stejně. Hrajeme fér. Dodržovat pravidla je výzva. Hranice vytváří prostor pro život.
 • Vzájemný respekt - pochopení pro to, že každý je jiný. Respekt k oprávněným přáním a potřebám klientů i pracovníků. Respekt k názorovým a postojovým odlišnostem s tím, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého.
 • Důvěra (a důvěrnost) - důvěrně nakládáme s informacemi, které se dozvíme. Naše služba se zakládá na vzájemné důvěře. Důvěřujeme ve schopnosti uživatelů a usilujeme o jejich důvěru. Jsme diskrétní, dá se nám věřit. Důvěřujeme i prověřujeme.
 • Dobrovolnost - naše služby nenutíme, spíše nabízíme. Dobrovolnost ve využívání služby představuje krok směrem k funkčnímu vztahu pracovník—uživatel služby– Volnost znamená odpovědnost.
 • · Bezplatnost - za vstup do klubu či využívání   sociálních služeb se nic neplatí.

 

Provoz spolufinancují:

 Všem donátorům velice děkujeme !

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account