Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

Bezplatná dluhová poradna v Říčanech a Benešově

Cesta integrace provozující v Říčanech od roku 2007 Občanskou poradnou se nově více specializuje i na dluhové poradenství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR, jakožto v současnosti jediná organizace v regionu. Všechny služby poskytuje zdarma.

Pro koho jsme určeni a s čím můžeme pomoci? Pro všechny z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr, jak své problémy řešit a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci. V neposlední řadě nabízíme bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.

Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany, tel. 312 315 284, Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov, tel. 774 780 107.

Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979.

Projekt "Cesta z dluhů na Benešovsku",  č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010694.

Oba projekty realizovány díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost.

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account