Loading…
 • 0
 • 1
 • 2

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Spolufinancují:

    

Odborné sociální poradenství

Všem osobám v nepříznivé životní situaci poskytujeme pomoc zahrnující odborné sociální a právní poradenství dle jejich  individuální situace, kterou chtějí řešit. Jedná se především o oblasti zahrnující majetkoprávní záležitosti (pomoc se sepisem smluv, řešení sousedských problémů, vypořádání podílového spoluvlastnictví). Dále o oblast dědictví (informace o průběhu dědického řízení, znovuotevření dědického řízení, závěti), oblast rodiny (péče o nezletilé, rozvod, společné jmění manželů), pracovněprávní záležitosti (pracovní smlouvy, pracovní úrazy), základní rady a informace na téma finanční záležitosti, exekuce a dluhy (blíže s vámi řeší naše dluhová poradna) a sociální oblast (zejména základní informace k dávkám státní sociální podpory, bydlení a propojení na další sociální služby).

Sociální služba v oblasti odborného sociálního poradenství. Registrace a pověření od Středočeského kraje. 

 

PŘÍKLADY SITUACÍ, KTERÉ OBČANSKÁ PORADNA POMÁHÁ ŘEŠIT

 • Rodinné právo: informace o právní úpravě a o řízení ve věcech péče o nezletilé, rozvodu a vypořádání společného jmění manželů, poskytnutí vzorů podání k soudnímu řešení těchto situací.
 • Pracovněprávní vztahy: konzultace pracovních smluv, informace o možnostech výpovědi z pracovního poměru, poskytnutí vzorů podání k soudnímu řešení pracovních záležitostí
 • Finanční záležitosti a dluhy: poskytnutí informací pro podání návrhu na oddlužení, sepsání návrhu na oddlužení, mapování dluhů, sestavení příloh k návrhu na oddlužení, informace o průběhu exekuce a možnostech spolupráce s exekučními úřady výpočty možností splácet, konzultace smluv o půjčce a možná úskalí těchto smluv.
 • Sociální oblast: základní informace o možnostech získání dávek státní sociální podpory, evidence na úřadu práce a vyplácení nemocenského, spolupráce s úřady a návaznými sociálními službami atd.
 • Trestní právo: uplatnění práv v trestním a přestupkovém řízení, výkonu trestu, zahlazení odsouzení, alternativní tresty, odklony, náhrady při ublížení na zdraví, domácí násilí
 • Majetkoprávní vztahy: pomoc s náležitostmi smluv, s náležitostmi návrhu na vklad, pomoc při řešení sousedských sporů, informace o vypořádání podílového spoluvlastnictví.
 • Dědictví: informace o průběhu dědického řízení, poskytnutí vzorů závěti a informace o dědění ze zákona a ze závěti, vydědění atd.
 • Správní právo: informace o správním řízení, správním soudnictví.

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account