Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

Informace o projektu

Informace o projektu

 

Cílem projektu je umožnit rodičům dětí školního věku lépe skloubit profesní a rodinné povinnosti, a tím jim pomoci se plnohodnotně začlenit a uplatnit na trhu práce. V rámci projektu budou realizovány příměstské tábory v Říčanech vždy v průběhu školních prázdnin ( jaro, léto), kdy rodiče řeší nejvýraznější komplikace se zajištěním péče o své děti. Příměstské tábory proběhnou v týdenních turnusech vždy od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 17:30. Celkem bude realizováno 6 týdenních turnusů.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče pečující o malé děti a rodiče samoživitelé. Zapojujeme rodiny především s bydlištěm z Říčanska ( region MAS Říčansko). 

Pro koho je tábor určen: děti ve věku 7 – 15 let z Říčan a okolí.

Cena tábora:  celodenní péče a program díky dotaci EU zdarma, rodiče budou hradit pouze příspěvek na stravu (oběd, 2x svačinka), pitný režim a neuznatelné náklady projektu v ceně 1500,- Kč/ jeden turnus.

Název projektu: Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014026

Doba realizace: 1.6.2020 - 30.9.2021

Projekt realizován díky výzvě MAS Říčansko, o.p.s. v Operačním programu Zaměstnanost

 

 

 

V minulosti jsme již realizovali za podpory OP Zaměstnanost:

Název projektu: Příměstské tábory pro rodiny s dětmi na Říčansku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007601

Doba realizace: 1.6.2018 - 30.4.2020

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account