Loading…
  • 0
  • 1

Charakteristika

Charakteristika probačního programu

Cílem projektu je pomoci mladým lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, získat potřebné sociální dovednosti a kompetence, aby se uměli vymanit z nepříznivých vlivů a sociálního vyloučení, pomoci jim pochopit souvislosti a dopady jejich jednání jak na jejich další uplatnění ve společnosti, osobní a profesní rozvoj, tak i na dění v obci, a tím přispět ke snížení rizika opakování jejich trestné činnosti a k jejich opětovnému začlenění do společnosti.

 

Finanční podpora a akreditace programu:

Ministerstvo spravedlnosti

 

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account