Dotace na primární prevenci vyhlášena- informace pro školy

21/12/2021Nezařazené

Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 021-11/2021/ZK ze dne 29. 11. 2021 schválilo Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence. O dotace lze žádat v rámci tematických zadání: Primární prevencePrevence kriminalityRozvoj a udržitelnost sítě adiktologických služeb a Podpora na nákup harm reduction a zdravotnického materiálu.

Středočeský kraj na základě současné situace a po vyhodnocení Programu prevence kriminality za rok 2021 ve snaze co nejvíce podpořit systém prevence kriminality, začlenil do Programu 2022 několik zásadních a pozitivních změn:

Oproti roku 2021, kdy celkový objem peněžních prostředků činil 6.500.000,- Kč, došlo v Programu 2022 k navýšení objemu peněžních prostředků na 8.500.000,- Kč.

Spoluúčast žadatele zůstává na rok 2022 na 5%, akorát u investičních akcí se navyšuje na 20 %.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena

od 12. ledna 2022 od 9:00 hodin

do 27. ledna 2022 do 15:00 hodin