Aktuality

Milostivé léto

Máte dluhy vůči státu (nájemné, poplatky za odvoz komunálního odpadu, poplatky za psy atd.), zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku, ČEZ, České televizi, Českému rozhlasu a podobným veřejnoprávním subjektům a tyto dluhy jsou již vymáhány exekučně? Od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 bude probíhat „Milostivé léto“ .......

číst více

Hledáme kolegyni/kolegu na pozici lektora primární prevence ve školách

Cesta integrace, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Lektor primární prevence rizikového chování a dopravní výchovy Náplň práce: vedení programů primární prevence rizikového chování na ZŠ, popřípadě MŠ (interaktivní práce s žáky přímo ve školách) v rámci Středočeského kraje: Praha – východ, Benešov, Říčany a okolípříprava programů, spolupráce se školami, vedení dokumentaceúčast na pravidelných poradách, supervizích a vzdělávacích aktivitách prohlubujících kvalifikaci...

číst více

Bezplatné dluhové poradenství

Cesta integrace provozující v Říčanech od roku 2007 Občanskou poradnou se specializuje i na dluhové poradenství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR, jakožto v současnosti jediná organizace v regionu. Všechny služby poskytuje zdarma. Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku II.“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011916 a spolupráci s MAS...

číst více

Třídenní příměstský tábor

Akční, zábavný a dobrodružný celodenní program pro děti od 6 do 13 let. V rámci programu jízda na kole a předpisy na dopravním hřišti, celodenní výlet, odměny. Hlavní program 8:30- 17:00 hod. Základna v Klubu Cesta, Na Obci 2049, Říčany. Cena 1200 Kč.  Zatím máme volné kapacity.   Ke stažení: Prihlaska_3 denni taborStáhnout podminky 3 denni PTStáhnout

číst více

Program Klubu Cesta – Červen 2021

Klub Cesta pro děti a mládež má i na červen připravený zajímavý program pro své návštěvníky. Těšit se můžete například na společnou grill párty, turnaje v basketu či pinčesu. Každý čtvrtek navíc probíhají tréninky ligy férového fotbalu a také péče o zahrádku.

číst více

Pětidenní příměstský tábor s podporou OPZ

Oblíbený a cenově dostupný příměstský tábor Cesty integrace! Možné si rezervovat místo v některém z uvedených termínů do naplnění kapacity tábora.  Projekt "Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II." realizován díky finančnímu přispění OP Zaměstnanost a spolupráci MAS Říčansko. Detailní informace a podmínky u Mgr. Markéty Hubínkové (tel. 774 780 540, email: marketa.hubinkova@cestaintegrace.cz) Listiny pro úspěšné dokončení rezervace místa pro vaše děti jsou k dispozici níže:...

číst více

Větší mobilita a dostupnost služeb díky dotaci IROP

Vzhledem k rozmanitostem služeb i působnosti na Říčansku, tím časové náročnosti a na základě potřeb regionu získala organizace dotaci z IROP v rámci výzvy MAS Říčansko na projekt „Dostupnost sociálních služeb Cesty integrace na Říčansku“, číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007305. Pracovníci organizace jsou mobilnější díky zakoupenému automobilu a došlo k rozvoji terénní formy služeb. Dále byly služby dovybaveny stanem, stolním fotbálkem a interaktivní tabulí.  Cesta integrace se...

číst více