Akreditované vzdělávací programy

Aktuální akreditovaný program:

Název programu: Sociální pracovník/pracovník v sociálních službách jako subjekt pomoci obětem trestných činů

Číslo akreditace: A2020/0029-SP/PC/VP

Rozsah: 8 hod.

 

Anotace:

Kurz seznamuje účastníky se základními okruhy problémů souvisejících s postavením oběti trestného činu v kontextu aktuální evropské a tuzemské legislativy. Seznamuje s právy a povinnostmi subjektů, které se při své činnosti dostávají do kontaktu s obětí trestného činu a jsou ze zákona povinny poskytnout oběti informace a podporu podle jejich kategorie, zejména zvlášť zranitelným obětem. Kurz věnuje pozornost oblasti ochrany před druhotnou újmou, tj. před dalším vystavováním oběti stresovým situacím, které mohou vzniknout při nekvalifikovaném přístupu k obětem. Prostřednictvím modelových situací se účastníci seznámí mj. s možnostmi vyhledávání subjektů akreditovaných k pomoci obětem, s podporou obětí trestného činu formou peněžité pomoci státu apod.

 

Určeno pro:

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • pracovníci v manažerské, řídicí funkci

 

Aktuální termíny: předpoklad říjen 2021

Kontakt pro bližší informace: tel. 312 315 284