Akreditované vzdělávací programy

Aktuální akreditované programy:

Název programu: Sociální pracovník/pracovník v sociálních službách jako subjekt pomoci obětem trestných činů

Číslo akreditace: A2020/0029-SP/PC/VP, rozsah: 8 hod.

 

Anotace:

Kurz seznamuje účastníky se základními okruhy problémů souvisejících s postavením oběti trestného činu v kontextu aktuální evropské a tuzemské legislativy. Seznamuje s právy a povinnostmi subjektů, které se při své činnosti dostávají do kontaktu s obětí trestného činu a jsou ze zákona povinny poskytnout oběti informace a podporu podle jejich kategorie, zejména zvlášť zranitelným obětem. Kurz věnuje pozornost oblasti ochrany před druhotnou újmou, tj. před dalším vystavováním oběti stresovým situacím, které mohou vzniknout při nekvalifikovaném přístupu k obětem. Prostřednictvím modelových situací se účastníci seznámí mj. s možnostmi vyhledávání subjektů akreditovaných k pomoci obětem, s podporou obětí trestného činu formou peněžité pomoci státu apod.

 

Určeno pro sociální pracovníky, dále pracovníky v sociálních službách, pracovníky v manažerské či řídící funkci.

 

 

 

Název programu:  EXEKUCE A ODDLUŽENÍ

Číslo akreditace: A2022/1075-SP, rozsah: 8 hod.

 

Anotace:

Účastníci kurzu se seznámí se základy exekučního a insolvenčního řízení, zejména kdo a za jakých okolností je účastníkem řízení, jaké jsou formální a obsahové náležitosti jednotlivých podání a úkonů podle právních předpisů v platném znění. Podrobně bude probíraná zejména problematika a odůvodnění návrhu na povolení oddlužení jako jedna z forem řešení insolvence. Budou charakterizovaná rizika, výhody a nevýhody oddlužení pro jednotlivce, manžele, fyzické osoby a osoby samostatně výdělečně činné. Na konkrétních případech budou podané informace k povinným podkladům, k zákonným lhůtám závazným pro dlužníky, věřitele a insolvenční správce.

Určeno pro sociální pracovníky, dále pracovníky v sociálních službách.

 

   

  Aktuální termíny kurzů s akreditací MPSV: 

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH JAKO SUBJEKT POMOCI OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

  úterý 19.9.2023, termín přihlášení do 19.8.2023- odkaz pro přihlášení zde 

   

  EXEKUCE A ODDLUŽENÍ

  úterý 7.11.2023, termín přihlášení do 7.10.2023- odkaz pro přihlášení zde

  Kontakt pro bližší informace: tel. 312 315 284

  Podmínky kurzu k nahlédnutí zde.