Základní informace

Jsme obecně prospěšnou společností Cesta integrace, o.p.s. (v letech 2003-2013 občanské sdružení).  Našim obecným cílem je přispívat k rozvoji nových a netradičních metod sociální práce. Prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatel k aktivní seberealizaci.

Konkrétně se od roku 2004 zaměřujeme na přípravu a řízení projektů pro rizikovou a neorganizovanou mládež.  Jedná se o nízkoprahový Klub Cesta, ve kterém klienti mají možnost trávit nejen svůj čas, ale i poradit se o svých problémech a trápeních.

Dále se věnujeme všeobecné primární prevenci pro školy. Jedná se o programy primární prevence k tématu rizikových jevů a dopravní výchovu ve spolupráci s BESIP. Každoročně obsluhujeme přibližně 15 až 20 škol. V případě volných kapacit realizujeme programy i pro mateřské školky.

Od roku 2007 provozujeme Občanskou poradnu. Jedná se především o sociálně právní poradenství pro občany z Říčanska a od roku 2010 i Mnichovicka a Benešovska. Poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, která provází občany při jejich obtížích. Občanská poradna rovněž poskytuje poradenství v oblasti trestných činů a domácího násilí, na tuto poradenskou činnost má i akreditaci od Ministerstva spravedlnosti ČR. Dále nabízí dluhové poradenství a pomoc s návrhy na oddlužení k soudům. Na tento tip služby má rovněž akreditaci od Ministerstva spravedlnosti ČR.

V minulosti spolupracovala s Probační a mediační službou ČR a Partners Czech, o.p.s. při realizaci probačního a resocializačního programu „Právo pro každý den“ pro delikventní mládež.

Cesta integrace je aktivní i ve spolupráci s dalšími institucemi na komunitních projektech. Spolupracujeme každoročně na řadě akcí pro veřejnost, jako např. Evropský týden mobility, Dětský den, Adventní pozastavení. Organizujeme Světový den bez tabáku či Den bez úrazů. Také pořádáme příměstské tábory pro děti zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Byli jsme u zrodu Komunitního centra Říčany, o.p.s., jakožto jedni ze zakladatelů.

Naše sociální služby jsou registrovány a mají pověření od Krajského úřadu Středočeského kraje. Dále máme na primární prevenci certifikaci od MŠMT, na poradenství akreditaci od MSp.