Centrum primárních programů

„Smysl má taková prevence, která pracuje s třídními kolektivy dlouhodobou a ucelenou formou.“

Posláním CPP je poskytovat programy a aktivity, které pomohou ke snižování výskytu rizikového chování a zároveň preventivně působí na děti v nejrůznějších oblastech.

Obecná charakteristika Centra primárních programů

Posláním CPP je poskytovat programy a aktivity, které pomohou ke snižování výskytu rizikového chování a zároveň preventivně působí na děti v nejrůznějších oblastech. Přispívají k větší informovanosti a prevenci žáků 1. a 2. stupně základních škol, popřípadě nižšího stupně víceletých gymnázií. Naším úsilím je předcházet možným typům rizikového chování formou vícehodinových programů, kterých se zúčastňují celé třídní kolektivy.

Svými tématy navazujeme na minimální preventivní programy všech zapojených škol. Vycházíme vstříc aktuálním potřebám, vývoji a zjištěným skutečnostem ve třídách. Programy vychází z nedostatečného rozsahu primárních programů k rizikovému chování kolektivu a jednotlivců v rámci výchovně vzdělávacích aktivit v zapojených školách.

Naše služby

  • Všeobecná primární prevence na školách
  • Dopravní výchova a první pomoc
  • Odborné poradenství
  • Preventivní servis pro školy

Cíle programu

  • zprostředkovat a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl
  • pracovat takovou formou, aby tyto přednosti dokázali žáci uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu
  • ale i v budoucnu, omezit u cílové skupiny pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování, zejména užívání návykových látek

Pro koho služba je:

Pro třídní kolektivy i jednotlivce ze všech typů základních (1. stupeň i 2. stupeň) a středních škol.

Kontaktní osoba

Dojednávání termínů a specifikace zakázky:

Mgr. Markéta Hubínková, DiS.,
tel. 774 780 540,
Email: skoly@cestaintegrace.cz

Ke stažení

Leták - Centrum primární prevence

Etický kodex Centra primárních programů

Nabídka služeb pro 1. stupeň ZŠ

Nabídka služeb pro 2. stupeň ZŠ

Smlouva o provedení jednorázového semináře

Smlouva o zapojení ZŠ do dlouhodobého programu

Kodex práv účastníků programů

Práva klienta

Postup podávání stížností

Formulář pro vyřizování stížností