Mediační centrum

Co je mediace?

 • Způsob řešení jakéhokoliv sporu
 • V ideálním případě skončí setkání mediační dohodou, která je závazná a dále vymahatelná před soudem.
 • Dohoda sama o sobě není vykonatelná, nicméně strany sporu ji mohou předložit soudu ke schválení jako soudní smír, eventuálně ji vyhotovit ve formě notářského zápisu, čímž se stane vykonatelnou.

V mediaci je vždy kladen důraz na DOBROVOLNOST, a to i v případě soudem nařízeného setkání s mediátorem.

Kdo je mediátor?

 • Odborník, který pomáhá stranám sporu dojít k dohodě
 • Může se jednat o „zapsaného mediátora“ – osoba s patřičným vzděláním, která je zapsána do seznamu, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti
 • Nebo se jedná o „akreditovaného mediátora“ – osoba s patřičným vzděláním, která prošla akreditovaným kurzem (nejčastěji Asociace mediátorů ČR )

Výhody mediace

 • Rychlost řešení
 • Levnější než soudní řešení
 • Neformální prostředí
 • Dobrovolná účast
 • Maximální zachování funkčních vztahů vzhledem k dané situaci

Co když mi byla mediace nařízena soudem?

Soud může nařídit pouze první setkání s mediátorem. Další schůzky jsou už na dobrovolném rozhodnutí účastníků. Délka tohoto prvního setkání je zákonem stanovena na 3 hodiny.

Co je cílem prvního setkání:

 • Informovat účastníky o tom, co to mediace je, jaké má fáze a pravidla
 • Zjistit, jaké představy mají o mediaci obě strany sporu, k čemu by jim mohla býta zda je vůbec pro konkrétní případ vhodná
 • Vytvořit atmosféru vzájemné důvěrymezi mediátorem a klienty

Cílem prvního setkání se zapsaným mediátorem není provést mediaci a dojít k dohodě.

Jak to celé bude probíhat

 • DŮLEŽITÉ JE, ABYSTE SE CHTĚLI ZÚČASTNIT OBA, TJ. OBĚ STRANY SPORU
 • Zavolejte, napište email
 • Domluvíme se na termínu a sejdeme se na společné schůzce
 • Počítejte s tím, že schůzka může trvat až 3 hodiny
 • Pokud bude potřeba, můžeme si smluvit další schůzku
 • Schůzku můžete kdykoliv ukončit

Ke stažení

Pravidla mediačního jednání

Etický kodex