Ceník

Jedná se o plně hrazenou službu. Strany sporu se mohou dohodnout i na jednostranné úhradě odměny mediátora.

Mediační setkání je možné uskutečnit v Říčanech a v Benešově vždy v prostorách Občanské poradny Cesty integrace, o.p.s.

První setkání s mediátorem/poskytnutí prvotních informací o mediaci (cca 1 hodina) – ZDARMA
1 hodina mediace – 500,- Kč (hradí každá strana sporu)
1 mediační sezení (v rozsahu 3 hodin) – 1500,- Kč (hradí každá strana sporu)