Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II.

Název projektu: Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II.

Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014026

Doba realizace projektu:  1.6.2020- 30.9.2021

Anotace projektu: Cílem projektu je umožnit rodičům dětí školního věku lépe skloubit profesní a rodinné povinnosti, a tím jim pomoci se plnohodnotně začlenit a uplatnit na trhu práce. V rámci projektu budou realizovány příměstské tábory v Říčanech vždy v průběhu letních školních prázdnin, kdy rodiče řeší nejvýraznější komplikace se zajištěním péče o své děti. Příměstské tábory proběhnou v týdenních turnusech vždy od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 17:30. Celkem bude realizováno 6 týdenních turnusů.