Cesta z dluhů na Říčansku II.

Název projektu: Cesta z dluhů na Říčansku II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011916

Doba realizace projektu: 1.8.2020- 31.7.2022

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje primárně na tématiku zadluženosti obyvatel zejména regionu MAS Říčansko a Praha-východ. V rámci projektu budou zdarma klientům poskytovány služby nad rámec odborného sociálního poradenství v oblasti finanční gramotnosti a oddlužení na základě zákona o insolvenci a dalších návazných témat. Dlouhodobá práce s vybranými cílovými skupinami (osoby ohrožené předlužením, osoby ohrožené soc.vyloučením) je postavena na poskytování individuální, dlouhodobé a komplexní pomoci a podpory.