Cesta z dluhů na Říčansku

Název projektu: Cesta z dluhů na Říčansku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979

Doba realizace projektu: 1.9.2018- 31.7.2020

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje primárně na tématiku zadluženosti obyvatel regionu Říčanska. V rámci projektu budou zdarma klientům poskytovány služby nad rámec odborného sociálního poradenství nejen v oblasti finanční gramotnosti, ale také v oblasti oddlužení na základě zákona o insolvenci a dalších návazných témat. Dlouhodobá práce s vybranými CS (osoby ohrožené předlužením, osoby ohrožené soc. vyloučením a rodiče samoživitelé) je postavena na poskytování individuální, dlouhodobé a komplexní pomoci a podpory.

Projekt již ukončen.