Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku

Název projektu: Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007601

Doba realizace projektu: 1.6.2018- 30.4.2020

Anotace projektu: Cílem projektu je umožnit rodičům dětí školního věku lépe skloubit profesní a rodinné povinnosti, a tím jim pomoci se plnohodnotně začlenit a uplatnit na trhu práce. V rámci projektu budou realizovány příměstské tábory v Říčanech vždy v průběhu školních prázdnin ( jaro, léto), kdy rodiče řeší nejvýraznější komplikace se zajištěním péče o své děti. Příměstské tábory proběhnou v týdenních turnusech vždy od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 17:30. Celkem bude realizováno 8 týdenních turnusů.

Projekt již ukončen.