Dostupnost sociálních služeb Cesty integrace na Říčansku

Název projektu: Dostupnost sociálních služeb Cesty integrace na Říčansku

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007305

Doba realizace projektu: 1.8.2018- 31.12.2018

Anotace projektu: Projekt řeší zajištění terénního zázemí prostřednictvím automobilu a dalšího drobného majetku, zvýšení místní i časové flexibility pracovníků sociálních služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a dvou služeb odborného sociálního poradenství Občanské poradny a Centra primárních programů, zvýšení atraktivity služeb NZDM (i  ambulantní zázemí) a zvýšení dostupnosti sociální služby po regionu MAS Říčansko pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby trpící zdravotním postižením.

Projekt již ukončen, aktuálně probíhá doba udržitelnosti.