Cesta z dluhů v Praze

Název projektu: Cesta z dluhů v Praze

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120

Doba realizace projektu: 1.1.2022- 30.6.2023

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje na tématiku zadluženosti obyvatel Prahy, zejména jejich jihovýchodních městských částí. Klientům budou zdarma poskytovány služby nad rámec odborného sociálního poradenství nejen v oblasti finanční gramotnosti, ale i v oblasti oddlužení dle zákona o insolvenci a dalších návazných témat. Dlouhodobá práce s vybranými cíl. skupinami (osoby ohrožené předlužením, poskytovatelé služeb) je postavena na poskytování individuální, dlouhodobé a komplexní pomoci a podpory.

 

Odborné letáky v rámci projektu:

Leták Oddlužení

Leták Insolvence

Leták Exekuce

Leták Dluhy