Cesta z dluhů na Benešovsku

Název projektu: Cesta z dluhů na Benešovsku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010694

Doba realizace projektu: 1.10.2019- 31.3.2022

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje primárně na tématiku zadluženosti obyvatel okresu Benešov. V rámci projektu budou zdarma klientům poskytovány služby nad rámec odborného sociálního poradenství nejen v oblasti finanční gramotnosti, ale také v oblasti oddlužení na základě zákona o insolvenci a dalších návazných témat. Dlouhodobá práce s vybranými cílovými skupinami (osoby ohrožené předlužením, osoby ohrožené soc. vyloučením) je postavena na poskytování individuální, dlouhodobé a komplexní pomoci a podpory.