Jaké druhy situací řešíme

Nejčastěji řešené témata:

  • Péče o děti a uspořádání rodinných vztahů po rozvodu/rozchodu rodičů
  • Majetkové vyrovnání společného jmění manželů
  • Rozvod dohodou (tj. nesporný rozvod), kdy se manželé rozchází, ale zároveň jsou schopni se domluvit na péči o dětech a na majetkovém vyrovnání (včetně bydlení a výživném)

Další témata:

  • Sousedské spory
  • Obchodní či pracovní neshody
  • Další osobní konflikty