Zvýšení dostupnosti služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci

24/2/2023Cesta integrace, Občanská poradna

Místní akční skupina Říčansko ve spolupráci s neziskovou organizací Cesta integrace, Terapeutickým centrem Modré dveře a Farní charitou Mnichovice zahajuje od počátku března 2023 realizaci tříletého projektu nazvaného Podpora duševního zdraví a aktivního řešení zadluženosti.

Více informací: Zvýšení dostupnosti služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci « Místní akční skupina – PARTNER PRO  ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU (ricansko.eu)

Podpora duševního zdraví a aktivního řešení zadluženosti v regionu MAS Říčansko (reg.č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000054). Projekt a jeho aktivity jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost plus.