Bezplatné doučování dětí navštěvující NDZM Klub Cesta

I letos Vám opět nabízíme doučování dětí se sociálním znevýhodněním v Klubu Cesta. Nabídka doučování pokrývá učivo základní školy a zahrnuje možnosti doučování individuálně i ve skupině. Střední školy po individuální dohodě a naší volné kapacitě. Je možné...

Podzimní dopravní výchova v plném proudu

Dopravní výchova pro žáky 4. tříd, která probíhá na říčanském dopravním hřišti je v plném proudu. Očekáváme zapojení okolo 50 tříd z celého Říčanska. Děti se teoreticky i prakticky proškolí v pravidlech bezpečného chování a jízdy po silnici na kole. Ve výuce budou...

Letní provozní doba Občanské poradny Cesty integrace

Bezplatná Občanská poradna Říčany a Benešov funguje beze změn také v červenci a srpnu vždy pondělí a ve středu 9:00- 12:00, 13:00- 17:00. Další dny jsme v terénu. Doporučujeme předchozí objednání. V Mnichovicích jsme standardně 2x měsíčně ve čtvrtek (13.7., 27.7.,...

MILOSTIVÉ LÉTO III.

Máte dluhy na sociálním pojištění, na daních, na poplatcích u obce či města nebo u Vězeňské správy? Zatím tyto dluhy nevymáhá soudní exekutor? Může se Vás týkat možnost tzv. Milostivého léta III., které probíhá o 1.7. do 30.11.2023. I s tím Vám může pomoci naše...