Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Aktuality

Klub Cesta má nový ping pong

Děkujeme firmě Patria corporate finance za hmotný dar v podobě ping pongového stolu. Děti a mládež navštěvující Klub Cesta už na něm hrají. 

 

 

Prázdninový program

Konec školního roku je tu a s ním i program Klubu na celé prázdniny.

Program a aktivity budeme vymýšlet společně v průběhu, takže jestli máš nápad, dej vědět.

Už teď víme, že se 4. 7. bude konat další turnaj ve stolním fotbálku. Další turnaj, další body do celoroční fotbálkové výzvy, která skončí v prosinci.

A pozor na naší FB stránce:https://www.facebook.com/klub.cesta/photos/a.351348171623788/2260086454083274/?type=3&theater probíhá do neděle 30. 6. SOUTĚŽ. Vyhlášení proběhne v Klubu Cesta 1. 7.

Program na květen

Duben se nesl v duchu úprav Klubu a prostoru před ním. Zmákli jsme toho hrozně moc a i v květnu budeme, díky projektu Zelené oázy, pokračovat dál. Fotky, nejen z makacích akcí, můžete omrknout na naší FB stránce: https://www.facebook.com/klub.cesta/

Díky všem, kteří nám pomohli :)

projekt Tvořím své okolí

Tvořím své okolí

Děti a mladiství, kteří navštěvují nízkoprahový klub v Říčanech, dostanou možnost, upravit si okolí klubu. Naučí se tím respektu k místům, kde se pohybují a tráví svůj volný čas. Zároveň budou mít možnost zapojit se do komunitního dění a být vnímáni i jinak, než jako problémová mládež. Projektem chceme děti učit lásce k přírodě, ukázat různé metody recyklace vody, organických zbytků, a vést je k udržitelnému rozvoji.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

„Chceme zvelebit veřejný prostor, který je velice zanedbaný a na návštěvníky působí děsivě. Je to prostor, který si od města Říčany pronajímá naše obecně prospěšná společnost k účelu realizace nízkoprahového klubu Cesta pro děti a mládež a k výuce dopravní výchovy. Zkulturněním tohoto prostoru vybudujeme společnými silami místo, které bude příjemné, čisté, zelené,které poskytne harmonii pro práci s problémovou a neorganizovanou mládeží a zároveň klid na výuku dopravní výchovy. Místo o které se budeme chtít i nadále starat a návštěvníky bude učit udržitelnému životnímu stylu.“

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account