Pětidenní příměstské tábory

Pojďte si s námi užít 5 denní příměstský tábor v Říčanech!

Hry, kamarádi, dobrodružství, zážitky, výlety, zábava a akce 🙂 To jsou naše hesla.

 

Léto 2021

Příměstský tábor probíhá od pondělí do pátku v době od 7:30 do 17:30 v prostorách Nízkoprahového klubu Cesta – Na Obci 2049, Říčany. Hlavní program začne v 8:30 a skončí v 17:00.

  • 1. turnus: 12. – 16. 7. 2021 – cyklo tábor
  • 2. turnus: 26. – 30. 7. 2021 – klasický příměstský tábor
  • 3. turnus: 9. – 13. 8. 2021 – klasický příměstský tábor

Pro koho je tábor určen: Tábor je určen pro děti ve věku 7-15 let a současně děti rodičů, kteří jsou zaměstnanci, OSVČ, v evidenci ÚP, studují nebo se rekvalifikují. Vazbu na trh práce musí mít oba rodiče – potvrzení jako podmínka tábora. Rodiny žijí či pracují v MAS Říčansko (vazba na region).

Cena tábora: celodenní péče a program tábora zdarma díky dotaci z EU, rodiče budou hradit pouze příspěvek na stravu, výlety a neuznatelné náklady z projektu v ceně 1700,- Kč/ jeden turnus.

 

Název projektu: Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014026

Doba realizace: 1. 6. 2020 – 30. 9.  2021

Projekt realizován díky výzvě MAS Říčansko, o.p.s. v Operačním programu Zaměstnanost

Cílem projektu je umožnit rodičům dětí školního věku lépe skloubit profesní a rodinné povinnosti, a tím jim pomoci se plnohodnotně začlenit a uplatnit na trhu práce. V rámci projektu budou realizovány příměstské tábory v Říčanech vždy v průběhu školních prázdnin (léto), kdy rodiče řeší nejvýraznější komplikace se zajištěním péče o své děti. Příměstské tábory proběhnou v týdenních turnusech vždy od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 17:30. Celkem bude realizováno 6 týdenních turnusů.

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče pečující o malé děti a rodiče samoživitelé. Zapojujeme rodiny především s bydlištěm z Říčanska ( region MAS Říčansko).

Celodenní péče a program díky dotaci z OP Zaměstnanost zdarma, rodiče budou v roce 2021 hradit pouze příspěvek na stravu (oběd, 2x svačinka), pitný režim a neuznatelné náklady projektu v ceně 1700,- Kč/ jeden turnus.

Kompletní podmínky naleznete v přiložených dokumentech.

Detailní informace a podmínky u Mgr. Markéty Hubínkové (tel. 774 780 540, email: marketa.hubinkova@cestaintegrace.cz nebo skoly@cestaintegrace.cz)

Stanoviště tábora:
NZDM Klub Cesta, Na Obci 2049, Říčany (vedle potravin U Václava)

Aktuální informace o realizaci pětidenního příměstského tábora s podporou OP Zaměstnanost v létě 2021

Monitorovací list podpořené osoby

Bližší informace a návod 2021

Závazná přihláška

Smlouva

Žádost o potvrzení z ČSSZ

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Prohlášení o bezinfekčnosti

Prohlášení o aktuálnosti údajů

Podmínky 2021 pro tábory Cesty integrace

Nedoložení vazby na trh práce 2. rodiče