Cesta ke zdravému já

Klub Cesta rozšiřuje své bezplatné služby

Představujeme projekt Cesta ke zdravému já, který startujeme v Klubu Cesta od 1.6.2023. Máme velikou radost, že projekt vyšel a konečně dokážeme zajistit psychoterapii pro naše klienty a další děti v Říčanech a okolí zdarma. Je to velký úspěch a rozvoj naší současné služby. Realizací projektu chceme zlepšit celkovou spokojenost dětí a mladistvých, naučit je více dovedností a rozvinout jejich schopnost zvládat různé zátěžové situace a z toho plynoucí stres tak, aby to nevedlo k rozvoji psychických poruch, ale naopak se posilovala odolnost. Chceme děti naučit, jak mohou trávit volný čas způsobem, který pro ně bude zdravý a bude rozvíjet jejich potenciál. Nabídneme jim aktivity, které posílí jejich sebedůvěru, budou zároveň sloužit jako psychohygiena. Zaměříme se nejen na psychické zdraví, ale i na to fyzické, které je neoddělitelnou součástí celkového zdraví. Mezi klíčové aktivity, které budou nabízeny zdarma patří: psychoterapie, terapeutická skupina, krizová intervence, profesionální chatové poradenství, doučování, rozvojové workshopy. Sledujte aktuality projektu na IG #klubcesta a www.cestaintegrace.cz

Projekt „Cesta ke zdravému já“ a jeho aktivity jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost plus, číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0000903.