Odborné letáky k dluhovému poradenství v Praze Uhříněvsi

5/12/2022Cesta integrace, Občanská poradna

Vydali jsme pro vás nové odborné letáky k dluhovému poradenství v rámci projektu „Cesta z dluhů v Praze“.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120

Doba realizace projektu: 1.1.2022- 30.6.2023

Leták Oddlužení

Leták Insolvence

Leták Exekuce

Leták Dluhy