Dluhové poradenství a oddlužení

Bezplatná služba dluhového poradenství je určena:

Pro všechny z Říčanska a Benešovska, kteří řeší, nebo jim hrozí  finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit, jak své problémy začít řešit a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci.

Pomůžeme Vám se všemi fázemi přípravy návrhu na oddlužení, až po jeho podání ke krajskému soudu. V neposlední řadě nabízíme také důvěrné a nezávislé prostředí.

Akreditace od Ministerstva spravedlnosti ČR na podání návrhu na oddlužení.

Nejčastěji řešená témata

  • ucelené vyhodnocení dluhové situace,
  • pomoc s mapováním dluhů,
  • pomoc se sepsáním návrhu na oddlužení,
  • sestavení všech potřebných příloh k podání návrhu na oddlužení,
  • pomoc s elektronickým podáním návrhu na oddlužení ke krajskému soudu apod.
  • následná pomoc a konzultace ve fázi povoleného oddlužení při plnění závazků např. s insolvenčním správcem, zaměstnáním apod.

Specifika cílové skupiny pro daný druh služby

Služba je určena zejména osobám, které mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou schopny plnit své finanční závazky. Tento stav může vést k sociálnímu vyloučení, jelikož za této finanční nedostatečnosti nejsou mnohdy osoby schopny žít plnohodnotným životem ve společnosti. Jedná se zejména o osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené sociálním vyloučením či rodiče samoživitele.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené předlužeností a rodiče samoživitelé nemusí mít na Říčansku či na Benešovsku trvalé bydliště. Měli by však v regionech ideálně bydlet či se zde pohybovat (např. zaměstnání a jiné zájmy).

Kde nás najdete? 

  • Masarykovo nám. 6/17, Říčany
  • Masarykovo nám. 1, Benešov u Prahy

Prosíme o přechozí objednání na telefonu: 

  • 312 315 284 (Říčany)
  • 774 780 107 (Benešov)

Probíhající projekty

Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku II.“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011916 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

Projekt „Cesta z dluhů na Benešovsku“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010694.

Ukončené projekty

9/2018 – 7/2020: Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

 

Ke stažení

Odborné letáky v rámci projektu „Cesta z dluhů na Říčansku II.“

Leták - Oddlužení

Leták - Dluhy

Leták - Exekuce

Odborné letáky v rámci projektu „Cesta z dluhů na Benešovsku“

Leták - Oddlužení

Leták - Dluhy

Leták - Exekuce