Poradenství obětem trestných činů

     

Bezplatná služba poradenství obětem trestných činů a násilí je určena:

Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám, osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem.

Cílem této činnosti je: zvýšit osobní kompetenci obětí trestné činnosti a poškozeného, snížit jeho závislost na službách za úhradu, zajistit rovnoprávné postavení s pachatelem trestného činu, resp. osobou obviněnou, dosáhnout náhrady škody a další.

Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem je poskytována pomoc a podpora k zvládnutí ohrožující situace, např. využitím institutu vykázání, uplatněním osobní a teritoriální ochrany, podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod.

Poradenství pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím a trestnými činy je akreditováno Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Nejčastěji řešená témata

 • trestné činy v oblasti zdraví a života,
 • trestné činy proti rodině a dětem (týrání, zanedbání péče o dítě, ohrožování, svádění k pohlavnímu styku, podání alkoholu dítěti, únos atd.),
 • trestné činy proti majetku (krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, neoprávněný zásah do práva k bydlení, podvodu, zatajení věci, poškození cizí věci, zneužití vlastnictví apod.)
 • trestné činy hospodářské (neoprávněné zacházení s penězi, daňové povinnosti, pletichy apod.),
 • trestné činy obecně ohrožující (obecné ohrožení z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky, nedovolené ozbrojování atd.),
 • trestné činy narušující soužití lidí (nebezpečné pronásledování, vyhrožování,
 • trestné činy úředních osob (např. maření úkolu úřední osoby z nedbalosti aj.).

Specifika cílové skupiny pro daný druh služby

 • Osoby prožívající psychické násilí
 • Osoby prožívající fyzické násilí
 • Osoby prožívající sociální násilí
 • Osoby prožívající ekonomické násilí, vynucování přepsání bytu, domu, nemovitosti (často u seniorů), zamezování přístupu k financím, včetně vlastních (senioři, manželé navzájem, dluhy apod.)
 • Osoby prožívající sexuální násilí
 • Zvlášť zranitelné oběti – děti, senioři, osoby se zdravotním postižením apod.
 • Osoby prožívající kombinaci výše uvedených projevů
 • Osoby, které jsou obětmi trestných činů definovaných právním řádem ČR a trestním zákoníkem
 • Osoby ohrožené trestnými činy

Kde nás najdete?

 • Masarykovo nám. 6/17, Říčany
 • Masarykovo nám. 1, Benešov u Prahy
 • Masarykovo nám. 83, Mnichovice

Prosíme o přechozí objednání na telefonu:

 • 312 315 284 (Říčany, Mnichovice)
 • 774 780 107 (Benešov)