Odborné sociální poradenství

               

Bezplatná služba odborného sociálního poradenství je určena:

Pro všechny z Říčanska a Benešovska, kteří jsou v nepříznivé životní situaci je poskytována pomoc zahrnující odborné sociální a právní poradenství dle jejich individuální situace, kterou chtějí řešit.

Komplexní sociální, psychosociální a právní podpora klientů v nepříznivé životní situaci.

K dispozici jsou Vám zkušení odborní poradci, kteří jsou schopni Vám pomoci v celé šíři různých témat týkajících se Vaší obtížné životní situace. Neváhejte se na nás obrátit. Preferujeme individuální přístup k jednotlivým klientům, stejně tak k řešeným životním situacím.

Nejčastěji řešená témata

  • dávky státní sociální podpory,
  • pracovněprávní vztahy a zaměstnanost,
  • bydlení,
  • rodinné a partnerské vztahy,
  • majetkoprávní vztahy a náhrada škody,
  • ochrana spotřebitele,
  • ochrana občanských práv v ČR,
  • právní informace,
  • veřejná správa,
  • sociální pomoc, navazující sociální služby
  • tématika obětí trestných činů (dle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád),
  • okruh dluhového poradenství (mimo informací plynoucích ze zákona o insolvenci č. 182/2006 Sb.).

Oprávnění k poskytování služby

Sociální služba v oblasti odborného sociálního poradenství. Registrace a pověření od Středočeského kraje. 

Kde nás najdete?

  • Masarykovo nám. 6/17, Říčany
  • Masarykovo nám. 1, Benešov u Prahy
  • Masarykovo nám. 83, Mnichovice

Prosíme o přechozí objednání na telefonu:

  • 312 315 284 (Říčany, Mnichovice)
  • 774 780 107 (Benešov)